Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Інтеграція змісту освіти з новітніми технологіями як засіб оптимізації навчально-виробничого процесу ПТНЗ».

   Методична проблема бібліотеки: «Розвиток інформаційної культури та формування творчої компетентності особистості шляхом пошуку та впровадження нових технологій у роботі бібліотеки ПТНЗ». 

   Діяльність бібліотеки як важливого структурного підрозділу ВПУ №7 спрямована на створення сучасного інформаційно-освітнього середовища училища, формування сучасних бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітньої мобільності педагогічних працівників та здобувачів освіти. 

 Перспективи розвитку бібліотеки базуються на поєднанні традиційних форм роботи та широкого впровадження сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, інформатизації бібліотечних процесів, забезпечення методичного супроводу різних напрямів діяльності училища. 

   Основні принципи діяльності бібліотеки:

 • партнерство; 

 • доступність; 

 • оперативність; 

 • інформатичність; 

 • інформативність; 

 • інноваційність.

 Місія бібліотеки – сприяти цілісному розвитку гармонійної особистості, забезпеченню її навчальних, культурних потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища училища. 

   Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є пошук оптимальних форм і методів бібліотечно-бібліографічно-го навчання користувачів. Адже сучасна людина, яка живе в умовах інформаційного суспільства, повинна не лише вміти читати, писати, говорити, але й швидко і вільно орієнтуватися у потоці інформації.

   Використання новітніх форм і методів сприяє формуванню інформаційної культури користувачів, розвитку їх критичного мислення та творчої компетентності в умовах сучасного освітнього закладу. Вони спрямовані на підвищення мотивації здобувачів освіти до засвоєння теоретичних знань, практичних умінь, розвитку прагнень до пошукової, творчої, дослідницької діяльності, підвищенню рівня професійної компетентності.

   Загальні відомості:

 • загальна площа 156,85 (м²);

 • читальний зал, який має 40 посадочних місць, поєднаний з абонементом, 90(м²);

 • 2 книгосховища;

 • наявність технічних засобів: 1 БФП,  15 комп’ютерів, підключених до Інтернету, проектор, веб-камера, WI-FI роутер, екран;

 • загальна кількість користувачів - 1147;

 • загальний фонд бібліотеки – понад 38 тис. примірників.

   

  Чекаємо на вас щоденно, окрім  неділі, з 7.45 до 17.00.

  Останній день місяця – санітарний. 

Штат бібліотеки ВПУ № 7
Сипко
Людмила Вікторівна
Слюсаренко
Ольга Григорівна

  Завідувач бібліотеки

Провідний бібліотекар

Бібліотечний стаж з 1992 р., у ВПУ № 7 – з 2005 р.

Освіта

Харківський державний інститут культури (1992 р.).

Спеціальність: бібліотекознавство і бібліографія.

Кваліфікація бібліотекар-бібліограф.

 Бібліотекар

Провідний бібліотекар

Бібліотечний стаж з 1985 р., у ВПУ № 7 – з 1997 р.

Освіта                    

Харківський державний інститут культури (1985 р.).

Спеціальність бібліотекознавство і бібліографія.

Кваліфікація бібліотекар-бібліограф

"Бібліотеки - це свобода.

Свобода читати, свобода спілкуватися... Якщо ви не цінуєте бібліотеки, значить,

ви не цінуєте інформацію, культуру та мудрість"                                                     Ніл Гейман

"… Бібліотеки не повинні бути тільки сховищами книг, не повинні служити і для забави, для легкого читання, — вони повинні бути центрами дослідження, які є обов’язковими для будь-якої розумної істоти"                                                                                              Н.Ф.Федоров