Щоб підготувати людину

духовно до самостійного

життя, треба ввести її

у світ книг.

(В. Сухомлинський)

 

   

 

   Пріоритетною діяльністю бібліотеки ВПУ № 7 на сьогоднішній час є не тільки комплектування фондів, створення каталогів, запровадження нових методів, які полегшують роботу користувача при пошуку потрібної інформації, але й розширення видів соціокультурної діяльності.

      Сучасну соціокультурну діяльність бібліотеки можна представити у вигляді формули: культурна діяльність = творча діяльність + комунікаційна діяльність.

  Мета соціокультурної діяльності –  організація раціонального і змістовного дозвілля користувачів, задоволення і розвиток їхніх культурних потреб, створення умов для самореалізації і самоосвіти кожного індивідуума, розкриття його здібностей, самовдосконалення і аматорської творчості у межах вільного часу.

      Загальними функціями соціокультурної діяльності є: інформаційно-просвітницька, пізнавальна, культурно-виховна, комунікативно-організаційна, практично-дієва, розважальна, естетична, творча, релаксаційна.

   Основоположною умовою успіху соціокультурної діяльності сучасної бібліотеки навчального закладу є розуміння того, що нинішні здобувачі освіти – це освічені, всебічно розвинені люди, які завдяки новітнім інформаційним технологіям мають колосальний доступ до будь-якої інформації. 

     Однак і бібліотека повинна розуміти, що суспільство розвивається, іде своїм шляхом. І бібліотеці, щоб не втратити свою славу «скарбниць знань і центру духовності», необхідно встигнути за часом і процесами, залишатися на гребені подій, що відбуваються в оточуючому світі, потрібно тонко, швидко, делікатно, надзвичайно гнучко реагувати на трансформації у ньому. Одним із численних завдань, що має вирішувати соціокультурна діяльность своїми формами і засобами, є сприяння формуванню іміджу бібліотеки та навчального закладу.

   Усі заходи, які організуються і проводяться у бібліотеці, спрямовані на те, щоб виокремити, яскраво представити значний спектр інформаційних ресурсів, послуг, можливостей та невичерпний інтелектуальний потенціал.

"Бібліотеки - це свобода.

Свобода читати, свобода спілкуватися... Якщо ви не цінуєте бібліотеки, значить,

ви не цінуєте інформацію, культуру та мудрість"                                                     Ніл Гейман

"… Бібліотеки не повинні бути тільки сховищами книг, не повинні служити і для забави, для легкого читання, — вони повинні бути центрами дослідження, які є обов’язковими для будь-якої розумної істоти"                                                                                              Н.Ф.Федоров